CVO Merchtem - Ternat
Tijd voor talent
Deze cursussen starten binnenkort

Boekhouden 3 - Uitbreiding Boekhouden - Module van 22 weken

In deze module leer je alle eindejaarsverrichtingen correct boeken. Leer meer over regularisatieverrichtingen, resultatenrekening en eindbalans.

Ook de loonberekeningen en de boekingen hiervan komen aan bod.

PROGRAMMA:

 • Personeelskosten: voorschotten, globale loonstaat, betaling aan werknemers, RSZ en fiscus
 • Rol en nut sociaal secretariaat
 • Facturen sociaal secretariaat
 • Proef- en saldibalans
 • Inventaris
 • Regularisatieverrichtingen einde boekjaar (voorraadwijziging, afschrijvingen, dubieuze debiteuren, waardeverminderingen, voorzieningen, overlopende rekeningen)
 • Resultatenrekening, raming belasting, bestemming van het resultaat
 • Eindbalans
 • Plaats van de verschillende elementen in de boekhouding
 • De jaarrekening
 • Inleiding Budgettering en Verschillenanalyse
 • Eenvoudige kostprijsberekening

VOORKENNIS:

 • Geslaagd zijn voor ’Boekhouden 2 - Basis Boekhouden’ of gelijkwaardig niveau kunnen bewijzen.
 • Basis informatica.
 • Aanbeveling: regelmatig kunnen oefenen op PC.

PRAKTISCH:

 • Klik rechts je lesdag aan voor de praktische info en de kostprijs van deze cursus.  
 • Deze cursus is een onderdeel van de diplomeerbare beroepsopleiding Boekhoudkundig Bediende. Meer informatie over onze beroepsopleidingen vind je hier
 • Klik hier voor meer info over de lesplaats.
 • De wetgeving m.b.t. de opleidingscheques is gewijzigd.
  Je kan nog steeds met opleidingscheques betalen, maar de overheid heeft de regels voor het gebruik ervan beperkt. Meer uitleg over de voorwaarden vind je hier.