CVO Merchtem - Ternat
Tijd voor talent
Deze cursussen starten binnenkort

ICT & Administratie - MS-Excel

Met MS-Excel kan je meer dan rekenen. Wij bieden deze cursus ’s avonds aan op 3 niveaus.

10 op 10 voor deze getallengoochelaar. Cijferwerk is precisiewerk. Je kan MS-Excel gebruiken voor dagdagelijkse toepassingen, om je huishoudbudget bij te houden, om een overzicht te maken van grote aankopen, om het rendement van je beleggingen uit te rekenen, voor de administratie van een club of vereniging. En dat alles kan vaak met eenvoudige formules. Zo kan MS-Excel voor jong en oud interessant zijn.

In de module ’Excel 1’ leer je Excel te gebruiken om eenvoudig en snel cijfergegevens in te brengen en je resultaten duidelijk voor te stellen en te interpreteren. Gebruik Excel om je gezinsbudget te beheren, de boekhouding van je zaak bij te houden, rapporten te maken ... Met MS-Excel kan je eenvoudig en snel cijfergegevens inbrengen en je resultaten duidelijk voorstellen en interpreteren.

In de avondcursus richten we ons eerder op professionele toepassingen van Excel. In de cursus overdag komt meer het dagelijks gebruik van Excel aan bod zodat je je cijferwerk kan automatiseren: je gezinsbudget beheren, overzichten voor je vereniging bijhouden, rapporten maken ...

In de vervolgmodule ’Excel 2’ leer je de uitgebreide mogelijkheden van Excel kennen en toepassen om je cijferwerk verder te automatiseren. Tijdens deze cursus gaan we in op veelgevraagde extra’s in Excel, daar Excel veel meer kan dan rekenen.


Maak aan de rechterkant je keuze.